2011.03.10.
17:52

Írta: szimplalány

A népesedésről, de komolyan

Ideteszem a népesedési vitanapon elmondott vezérszónokimat.

Tévúton jár az a kormány, amelyik az emberek gondolkozását akarja megváltoztatni. Az államnak nem az a feladata, hogy szép szavakat mondjon, vagy nevelje a népet, hanem az, hogy ösztönző, lehetőséget nyújtó kereteket alakítson ki, hogy az emberek a saját életük alakításában ne gátakat, hanem előrevivő kapaszkodókat találjanak.

Ebben az ügyben pedig nincs is nehéz feladata: ugyanis hazánkban a fiatalok akarnak gyereket! De ahelyett, hogy a kormány ebben segítené őket, azt tapasztalják, hogy a gyermekkedvezményt alacsony, pályakezdő fizetésükből nem is tudják érvényesíteni. Ha pedig hitelt vettek fel, mára akár az ingatlan elvesztése is fenyegeti őket, mert sehol az eszközkezelő, sehol a remény. Mire vállaljanak gyereket? A szép szavakra? Mi ez, ha nem cinizmus?
 
Ha ezekben a családokban a fiatal anyák a család megélhetése érdekében visszatérnek dolgozni, kilátástalan akadálypálya vár rájuk: a túlóráztató munkahely, és a 4 óra után bezáró gyermekintézmények között őrlődnek.
 
Számtalanszor elmondtuk a Népesedési kerekasztal érveit: nem a pénztámogatások, hanem a női foglalkoztatottság növelése növeli a demográfiai mutatókat. De lassan azt látjuk, még ennél is súlyosabb akadállyá válhat az igazságtalan adórendszer, amely kifejezetten bünteti a fiatal, még alacsony keresetű és gyermekre még csak vágyó párokat. Tudják, mit mondanak ők az itt elhangzott szép szavakra? Hajamra kenhetem.
 
Sajnos, egyelőre csak azokat a másodlagos lépéseket tette meg a kormány, amelyek pluszként hozzájárulhatnak a probléma megoldásához, de a szakemberek világosan figyelmeztetnek: a nők foglalkoztatásának növelése nélkül sehol sem sikerült növelni a születésszámot. Ennek pedig a kulcsa a rugalmas munkahely és az elérhető, rugalmas nappali gyermekintézmények. Ebben még semmi nem történt.
 
Egy remény van: a kormány az LMP javaslatára miniszteri biztost nevez ki a nők munkaerőpiaci helyzetének növelésére, megtettük a személyi javaslatot, várjuk a kinevezést és ugrásra készen állunk a javaslatainkkal.
 
A Népesedési kerekasztal és minden más szakmai elemzés kimutatja: ott születnek meg a 2. és 3. gyerekek, ahol a munkába való visszatérés lehetséges és a munka összehangolható a családi élettel. A kiterjesztett pénztámogatás rövid emelkedés után további csökkenéshez vezet, ez már a 67-es gyes bevezetés után is így volt (!), ma pedig még fokozottabban igaz, hiszen egyre súlyosabb a munkaerőpiaci helyzet.
 
Ebben a helyzetben egyre inkább előtérbe kerül az 1. gyerek vállalásának kitolódása, vagy akár elmaradása, hiszen az igazságtalan adórendszer az alacsony keresetű, gyermektelen fiatalokat sújtja, és megoldatlan lakáshelyzeten, kilátástalan munkaerőpiaci helyzetben már sokan az elsőt sem merik bevállalni.
 
Azoknál a családoknál, ahol megvan a szándék a további gyerekvállalásra, kétféle módon lehet azt elősegíteni: nappali ellátás növelése és rugalmas munkahelyek.
 
A nappali ellátás terén a következőkre van szükség:
-    a legsürgetőbb a bölcsődei/csana ellátás fejlesztése a bölcsödével ellátatlan területeken. Szükség van a családi napközik és családi gyermekfelügyelet dinamikus bővítésére. (Ezzel szemben a költségvetésben a CSANA támogatást befagyasztották, a bölcsődei normatívát csökkentették.)
 
Nemrég egy héten át dolgoztam egy bölcsődében, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a normatíva számítás és az igazságtalan adórendszer perverz újraelosztása mind az intézményt, mind a dolgozókat tarthatatlan helyzetbe hozta.
 
De ahol nincs nappali gyermekintézmény, ott is fontos lépni!
 
Javasoltuk és újra javasoljuk: azonos szakmai színvonal esetén a Csana is kapja meg ugyanazt a normatívát, mint  a bölcsi, hogy ne a szülőknek kelljen 70-80 ezret fizetni, ha végre legalább van munkahelyük.
 
- A most adókedvezményekkel is segített, eleve jobb helyzetben levő szülők fizessenek többet a bölcsődei ellátásért, ebből lehetne a szegényebbek számára bölcsődei férőhelyeket létesíteni, a munkáltatók ehhez a díjhoz béren kívüli juttatás formájában (utalvány) járuljanak hozzá. A költségvetésben ezzel szemben nem hogy ezek az új formák nem jelennek meg, de az eredeti béren kívüli juttatások is csökkennek.
 
-  A béren kívüli juttatásként adott gyerekfelügyeletre szóló utalványt nem csak intézményi, hanem házi gyerekfelügyeletre is lehetne fordítani, természetesen biztosított jogviszonyban. Most, hogy elvették a GYES-t a kényszerűségből teljes munkaidőben dolgozóktól, még inkább fontos lenne ez az utalvány formában gyermekfelügyeletre fordítható juttatás
-  Más módon is ösztönözni kell a munkaadókat, hogy létesítsenek vagy „vegyenek” bölcsődei férőhelyeket, Csanákat támogassanak, szövetkezzenek ezek közös létesítésére. A Kormány széttárja a kezét: ez a lehetőség ma is megvan, ha nem élnek vele, hát ez van. Az összes többi feladatot ezen a téren az önkormányzatokra hárítják, de nincs forrás hozzá.
 
Rugalmas munkahely:
-  Start-részmunkaidő kártya, amely átmeneti járulékkedvezménnyel honorálná a rugalmasan foglalkoztatót. Ne vezessék ki a Start plusz kártyát! (ami 10 és 20% volt 2 évre) és helyette van a 27-ről 20%-ra csökkentett járulék a munkakör megosztása esetén, helyetteseknek, vagy visszatérőknek. Ha helyettesekre használják, még akár ki is szoríthatja a kismamát a helyettes!
-  Áttörést jelentene, ha a közszféra nagyobb arányban élne a részidős és egyéb rugalmas foglalkoztatás lehetőségével. Keményen be kell tartatni a törvényt, amely előírja, hogy fel kell ajánlani a részmunkaidőt a visszatérőknek.
 
Mi magunk ebben a témában a tavaszi ülésszakban az önfoglalkoztatás, nő és családi mikrovállalkozások irányában tett javaslatainkat dolgozunk tovább, hiszen ahol nincs munkahely, ott Münchausen báró módjára tudják csak kihúzni magukat a nők, és ha egy kis segítséget kapnak, meg fogják tenni. Képzettebbek ma már, mint a férfiak, és világszerte kimutatták, hogy felelősebben bánnak a kapott eséllyel.
 
Hamarosan a ház elé tárjuk javaslatainkat a részmunkaidős vállalkozói státusz, start kártya kiterjesztése tekintetében is, hogy segítsünk abban, hogy végre a valódi megoldás felé induljunk a gyermekvállalás és a munka összehangolása terén, mert ez fogja megoldani a népesedési válságot.

1 komment